Activiteitenkalender leerlingen schooljaar 20-21

Deze kalender kan tijdens het schooljaar nog worden aangepast i.f.v. organisatorische problemen. Uiteraard word je hiervan dan steeds op de hoogte gebracht.

SEPTEMBER 2020

Di. 01/09/20
Begin schooljaar: gedifferentieerd aanvangsuur Onthaalklassen voor de 1ste jaars

Woe. 02/09/20
Onthaalklassen voor de 1ste jaars
Start normaal lessenrooster voor 2, 3, 4, 5 en 6

Do. 03/09/20
Start normaal lessenrooster voor de 1ste jaars

Do. 17/09/20
Informele ouderavond 1ste jaar om 19.00 uur via Smartschool (digitaal)

OKTOBER 2020

Do. 15/10/20
Rapporten 1ste jaar (DW1)
2de jaar, 2de en 3de graad raadplegen Smartschool voor puntenoverzicht
(Documenten voor oudercontact via mail).

Ma. 19/10/20
Leerlingen 1ste graad (1ste en 2de jaar) vrijaf
(Lkr 1ste graad vergadering rond evaluatie)
Leerlingen 3de, 4de, 5de en 6de jaar les volgens hun normale lessenrooster.

Di. 20/10/20
Schoolfotograaf

Do. 22/10/20
Oudercontact: 16.30 u – 20.00 u voor eerste jaar
Oudercontact vanaf 16.30 u voor 2-3-4-5-6 i.f.v. puntenoverzichten

Ma. 26/10/20
Inleveren rapporten

NOVEMBER 2020

Ma. 02/11/20 – Zo 08/11/20
HERFSTVAKANTIE

Woe. 11/11/20
Wapenstilstand

Do. 19/11/20
Rapporten 2de jaar + 2de graad (DW1) (en documenten voor oudercontact via mail)

Vr. 20/11/20
Rapporten 3de graad (en documenten voor oudercontact via mail)

Wo. 25/11/20
Rapport 1ste jaar (DW2)

Do. 26 /11/20
Oudercontact: 16.30 – 20.00 uur voor 2-3-4-5-6

Ma. 30/11/20
Laatste dag inleveren rapporten DW1/DW2

DECEMBER 2020

Di. 01/12/20
Begin Ex 1 voor 2de en 3de graad

Woe. 02/12/20
Begin Ex 1 voor 1ste graad

Ma. 14/12/20
Einde examens 1-2-3-4

Di. 15/12/20
Einde examens 5-6

Do. 17/12/20
Rapport 16.00 u-17.00u bij klassentitularis, nadien vrij oudercontact tot 19.30u

Vr. 18/12/20
Voormiddag: evaluatiegesprekken met leerlingen en mogelijkheid tot inkijken van examens

Ma. 21/12/20 – Zo.03/01/21
KERSTVAKANTIE

JANUARI 2021

Do. 21/01/21
Alle leerlingen vrijaf (pedagogische studiedag)

Vr. 29/01/21
Spaghetti-avond GWP 6 (onder voorbehoud).

FEBRUARI 2021

Vr. 12/02/2021
Carnaval

Ma. 15/02/21 – Zo. 21/02/21
KROKUSVAKANTIE

Zo. 28/02/21
Opendeurdag – Schoolfeest – Studiekeuze

MAART 2021

Ma. 01/03/21
Facultatieve verlofdag (alle lln vrijaf)

Di. 09/03/21
Leerlingen 1ste graad (1ste en 2de jaar) vrijaf (Lkr 1ste graad vergadering rond evaluatie)
Leerlingen 3de, 4de, 5de en 6de jaar les volgens hun normale lessenrooster.

Vr. 12/03/21
Rapport 1ste jaar (DW3) en rapport (DW2) 2de jaar, 2de graad en 3de graad (en documenten voor oudercontact via mail)

Do. 18/03/21
Oudercontact 16.30 u – 20.00 u

Ma. 29/03/21 -Vr 02/04/21
Alle GWP’s gaan door tijdens deze week (onder voorbehoud).

APRIL 2021

Ma. 05/04/21 – Zo. 18/04/21
PAASVAKANTIE

MEI 2021

Do. 06/05/21
Sportdag 4-5-6 (onder voorbehoud)

Vr. 07/05/21
Sportdag 1-2-3 (onder voorbehoud)
Laatste 50 dagen

Do. 13/05/21 en Vrij. 14/05/21
Hemelvaartdag en Brugdag

Ma. 24/05/21
Pinkstermaandag

Vr. 28/05/21
Rapporten (DW3/4) 1-2-3-4-5-6

JUNI 2021

Vr. 04/06/21
Laatste dag voor leerlingen om rapport DW3/4 in te leveren

Woe. 09/06/21
Begin Ex 2 voor 2de en 3de graad

Do. 10/06/21
Begin Ex 2 voor 1ste graad

Di. 22/06/21
Einde examens voor de leerlingen van de 1ste en 2de graad

Woe. 23/06/21
Einde examens voor de leerlingen van de 3de graad

Ma. 28/06/21
Rapporten + evaluatiegesprekken voor leerlingen
Oudercontact: 17.00 uur tot 19.00 uur.

Di. 29/06/21
Inkijken examens
Proclamatie 6de jaar

Woe. 30/06/21
Laatste schooldag: AV personeel

CAMPUS FENIX
Lagesteenweg 77
1850 Grimbergen

info@campusfenix.be
+32 2 269 03 61