Studieaanbod

Campus Fenix is een ASO-school (Algemeen Secundair Onderwijs). Je krijgt bij ons een brede algemene ontwikkeling die je maximaal voorbereidt op het hoger onderwijs. Daarom bieden we een zo breed mogelijk gamma aan studierichtingen aan.

Eerste graad

Klaar om erin te vliegen? In de eerste graad heb je de kans je onder te dompelen in verschillende leerpaden.

Eerste jaar

In het 1e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming aangevuld met ‘tools for life’, een leerpad passend bij jouw interesse en talenten. Elk semester ontdek jij nieuwe domeinen.

studieaanbod eerste jaar 2022
tweede jaar

In het 2e jaar bouw je verder op de basisvorming aangevuld met ‘tools for life’, en maak je een nieuwe keuze, in functie van jouw interesse en talenten tussen 3 basisopties aangevuld met één verkenningsmodule per trimester.

Tweede graad

Na het proeven, ontdekken en leren in de 1e graad, zal jij hoogstwaarschijnlijk een klare kijk hebben binnen welke studierichting jouw passie ligt ? Met het oog op een nog bredere voorbereiding op het studeren aan het hoger onderwijs, richt campus FENIX volgende leertrajecten in.

derde jaar

In het 3e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming aangevuld met ‘flex’, een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt vijf richtingen aan binnen de doorstroomfinaliteit – domeinoverschrijdend:

 • Latijn
 • Natuurwetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen

en twee richtingen binnen de doorstroomfinaliteit – domeingebonden:

 • Technologische wetenschappen
 • Bedrijfswetenschappen
lestabel 3e jaar
vierde jaar

In het 4e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming aangevuld met ‘flex’, een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt vijf richtingen aan binnen de doorstroomfinaliteit – domeinoverschrijdend:

 • Latijn
 • Natuurwetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen

en voorlopig één richting binnen de doorstroomfinaliteit – domeingebonden:

 • Bedrijfswetenschappen

(Vanaf 2023-2024 ook Technologische wetenschappen.)

Derde graad

De richtingen in de derde graad zijn nog niet onderhevig aan de onderwijshervormingen. Deze kunnen vanaf het schooljaar 2023-2024 ook wijzigen.

vijfde jaar

In het 5e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt negen richtingen aan:

 • Economie – moderne talen (ECMT)
 • Latijn – moderne talen (LAMT)
 • Moderne talen – wetenschappen (MTWE)
 • Wetenschappen – wiskunde (WEWI)
 • Latijn – wiskunde (LAWI)
 • Economie – wiskunde (ECWI)
 • Economie – wetenschappen (ECWE)
 • Latijn – wetenschappen (LAWE)
 • Humane wetenschappen (HW)
lestabel 5e jaar fenix
zesde jaar

In het 6e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt negen richtingen aan:

 • Economie – moderne talen (ECMT)
 • Latijn – moderne talen (LAMT)
 • Moderne talen – wetenschappen (MTWE)
 • Wetenschappen – wiskunde (WEWI)
 • Latijn – wiskunde (LAWI)
 • Economie – wiskunde (ECWI)
 • Economie – wetenschappen (ECWE)
 • Latijn – wetenschappen (LAWE)
 • Humane wetenschappen (HW)
lestabel 6e jaar fenix

Maak digitaal kennis met de hervorming in de tweede graad!

Wat verandert er precies in het derde middelbaar? Welke richtingen kan je volgen op Campus Fenix? Directeur De Rop geeft je meer uitleg in deze video.

Latijn

Bekijk deze video indien je interesse hebt om Latijn te volgen in het derde middelbaar.

natuurwetenschappen

Bekijk deze video indien je interesse hebt om natuurwetenschappen te volgen in het derde middelbaar.

economische wetenschappen

Bekijk deze video indien je interesse hebt om economische wetenschappen te volgen in het derde middelbaar.

HUMANE WETENSCHAPPEN

Bekijk deze video indien je interesse hebt om humane wetenschappen te volgen in het derde middelbaar.

MODERNE TALEN

Bekijk deze video indien je interesse hebt om moderne talen te volgen in het derde middelbaar.

CAMPUS FENIX
Lagesteenweg 77
1850 Grimbergen

info@campusfenix.be
+32 2 269 03 61