Studieaanbod

Campus Fenix is een school die richtingen aanbiedt binnen de doorstroomfinaliteit. Je krijgt bij ons een brede algemene ontwikkeling die je maximaal voorbereidt op het hoger onderwijs. Daarom bieden we een zo breed mogelijk gamma aan studierichtingen aan.

Eerste graad

Klaar om erin te vliegen? In de eerste graad heb je de kans je onder te dompelen in verschillende leerpaden.

Eerste jaar

In het 1e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming aangevuld met ‘tools for life’, een leerpad passend bij jouw interesse en talenten. Elk semester ontdek jij nieuwe domeinen.

studieaanbod eerste jaar 2022
tweede jaar

In het 2e jaar bouw je verder op de basisvorming aangevuld met ‘tools for life’, en maak je een nieuwe keuze, in functie van jouw interesse en talenten tussen 3 basisopties aangevuld met één verkenningsmodule per trimester.

Tweede graad

Na het proeven, ontdekken en leren in de 1e graad, zal jij hoogstwaarschijnlijk een klare kijk hebben binnen welke studierichting jouw passie ligt. Met het oog op een nog bredere voorbereiding op het studeren aan het hoger onderwijs, richt campus FENIX volgende leertrajecten in.

derde jaar

In het 3e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming, een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt vijf richtingen aan binnen de doorstroomfinaliteit – domeinoverschrijdend:

 • Latijn (twee opties)
 • Natuurwetenschappen (twee opties)
 • Economische wetenschappen (twee opties)
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen (twee opties)

en twee richtingen binnen de doorstroomfinaliteit – domeingebonden:

 • Technologische wetenschappen
 • Bedrijfswetenschappen
vierde jaar

In het 4e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming, een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt vijf richtingen aan binnen de doorstroomfinaliteit – domeinoverschrijdend:

 • Latijn (twee opties)
 • Natuurwetenschappen (twee opties)
 • Economische wetenschappen (twee opties)
 • Humane wetenschappen
 • Moderne talen (twee opties)

en twee richtingen binnen de doorstroomfinaliteit – domeingebonden:

 • Bedrijfswetenschappen
 • Technologische Wetenschappen

Derde graad

Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaat de onderwijshervorming van start in het 5de jaar.
Het schooljaar erop 2024-2025 zal dit ook het geval zijn voor het 6de jaar.

vijfde jaar

In het 5e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt tien richtingen aan:

 • Economie – moderne talen (ECMT)
 • Latijn – moderne talen (LAMT)
 • Moderne talen – wetenschappen (MTWE)
 • Wetenschappen – wiskunde (WEWI)
 • Latijn – wiskunde (LAWI)
 • Economie – wiskunde (ECWI)
 • Latijn – wetenschappen (LAWE)
 • Humane wetenschappen (HW)
 • Moderne talen
 • Bedrijfswetenschappen
zesde jaar

In het 6e jaar kies jij, boven een gemeenschappelijke basisvorming een richting passend bij jouw interesse en talenten.

Campus Fenix biedt negen richtingen aan:

 • Economie – moderne talen (ECMT)
 • Latijn – moderne talen (LAMT)
 • Moderne talen – wetenschappen (MTWE)
 • Wetenschappen – wiskunde (WEWI)
 • Latijn – wiskunde (LAWI)
 • Economie – wiskunde (ECWI)
 • Economie – wetenschappen (ECWE)
 • Latijn – wetenschappen (LAWE)
 • Humane wetenschappen (HW)

CAMPUS FENIX
Lagesteenweg 77
1850 Grimbergen

info@campusfenix.be
+32 2 269 03 61