Onze visie

Grote plannen? Hier staat geen maat op jou!

Natuurlijk heb jij grote plannen. Jij wil groeien naar volwassenheid. Jij wil ruimte en kansen krijgen om je persoonlijk leer- en levenstraject uit te stippelen. Dan ben je bij Fenix aan het goeie adres.

Je komt al van jongs af aan in contact met een veelheid aan informatie en desinformatie. Je beleeft grote en kleine ervaringen in echte en virtuele werelden. Je leeft daardoor snel en in constante dialoog.

Ook de ontwikkelingen in de maatschappij evolueren aan een razend tempo. De arbeidsmarkt stelt daarom haar eisen. Ze verwacht dat je flexibel, mondig, creatief, weerbaar en zelfredzaam bent.

Wij zien het als onze kerntaak om jouw rugzak op jouw tempo met de nodige kennis en vaardigheden te vullen. Jij zal jezelf hier leren organiseren en met zelfvertrouwen keuzes leren maken.

Bij ons voel je je goed

Oud-leerlingen getuigen van de warme en open sfeer van verbondenheid op onze school. Bij ons geen vooringenomenheid, gesloten deuren of hokjesdenken. Jouw mening, beleving en overtuiging doen er echt toe. Omdat wij een veilige leeromgeving creëren, kan jij je voluit engageren en deelnemen aan een positief-kritische dialoog. Loopt het toch ergens stroef dan kan je aankloppen bij ons onderlegd zorgteam.

Wie ben jij?

De vraag ‘Wie ben ik?’ beantwoorden vraagt zelfkennis. Die valt niet uit de lucht. Daarom prikkelen wij jou, dagen we je uit, moedigen we je aan om nieuwsgierig te zijn, leer je zelf verantwoordelijkheid nemen en goede vragen te stellen. We gaan samen onderzoekend leren. Diverse modules laten je proefondervindelijk ontdekken waar jouw talenten en interesses liggen. Aan het einde van de rit heb jij zelf vorm en inhoud gegeven aan wie jij bent en wat jij kent en kunt.

Wie de lat hoog legt, moet durven springen

Fenix is een ASO-school en heel fier op zijn hecht team van professionals. Jij kan, als je dat wil, hoog mikken, want het schoolteam heeft naast een groot hart ook een grote expertise. Fenix focust op kwaliteit. Pedagogie en didactiek van de bovenste plank. Die hoge standaard vraagt een constante investering in bijscholing en projectwerking. Als jij durft te springen zijn wij de springplank én het vangnet. We willen je immers optimaal voorbereiden op hoger onderwijs.

Wijze wereldburger

Onze missie is geslaagd als jij zelf heel goed weet welke bagage jij in je rugzak steekt en waarom. Fenix  biedt je een boeiend en leerrijk schooltraject aan. Welke keuzes je doorheen de jaren ook maakt, hier wandel je buiten als een wijze wereldburger, sterk en overtuigd van je eigen kracht en passie én actief geëngageerd. Klaar voor die interessante en uitdagende samenleving waar jij goed voorbereid in zal participeren.

CAMPUS FENIX
Lagesteenweg 77
1850 Grimbergen

info@campusfenix.be
+32 2 269 03 61